SKYLDIG


ERKÄNNER! Jag tänker fortsätta att utvecklas tills jag avvecklas. Det är där DU kommer med i bilden och LIVSKOMPASSET. Vill du göra mig sällskap på vägen blir det synergieffekter eller ska vi kalla det ömsesidiga positiva fördelar. "Hemligheten fördjupas ju mer den delas."
Min första halvlek i arbetslivet gjordes i kyrkan. När jag 1963 fann Vantörs Kyrkliga Ungdomsklubb började en förändring för ynglingen som helt saknade rötter åt det hållet.
Efter studier i samhällsvetenskap och teologi blev jag präst i Svenska kyrkan i Västerås stift.
År 1991 tog jag paus och vikarierade på "mellanstadiet" och därefter gymnasiet.  Det blev Lärarhögskola 1 år och därefter tjänst på Martin Koch-gymnasiet (Hedemora), Marina Läroverket(Stocksund), Kriminal-vårdens  klientutbildning och senast  på S:ta Birgitta Folkhögskola.(Stockholm) till i juni 2015.
Jag hade även nytta av 40-årskrisen då jag gick om gymnasiet på KomVux. Det blev 3 år på ekonomiprogrammet och jag fortsatte (efter en paus) med 4 terminer på Högskolan Dalarna med företagsekonomi på halvfart. 
Erkänner mig som obotlig generalist.
Gert Nordin
Livskompasset
Tegelhagsvägen 89
19139 Sollentuna
mail: livskompasset (bulle) outlook.com
Bankgiro 223-9069

Historien om LIVSKOMPASSET
Under många år har jag haft Religion i skolan. Där det var möjligt, utmanade jag eleverna att använda religionsundervisningen till att möta och reflektera över olika livsåskådningars sätt att se på livet och tillvaron. Därefter att se in i sig själv och tänka på hur ens eget livskompass ser ut - åtminstonee just nu. Vi använde följande mall. Den är till för skolan visserligen, men är ändå användbar som verktyg.
(Livskompass fanns med i religionsboken Söka Svar)