DET KOSTAR NÅGOT..

                           

Idén om KOSTACIRKELN kom till  efter ett inspirerande föredrag av Matti Myllymäki (www.strongerthisyear.com)
 Nu har jag tagit med, lagt till och dragit ifrån.  Då får vi en cirkel med områden som vi behöver bearbeta och lära mer om.  Allt för att kunna växa som människor och för att fullgöra vår egen speciella uppgift i tillvaron.
Som exempel kan vi ta Vandringen  "Följa John".  Den berör flera delar av 

cirkeln. Vandrar man i Johannes evangelium kommer man till exempel in på livets syfte, relationer, sinnet, bön och så får man en stadigare grund. Inte så dåligt.

Tanken med Kostacirkeln är att man själv  kan hålla en koll på vad man behöver - allsidigt så att säga. Livskompasset kan bidraga. På listan framöver finns tankar på t.ex följande:

Gudstjänstens rötter
Kristen etik
Matnyttigt i bibeln
Apologetik (försvar för tron och läran)

Men vi har börjat med att "Följa John"

Gert

Syfte och mening med livet

 

Den berömda frågan vid de två vägskyltarna:
Vilken väg ska jag välja? - Vart ska du? - Det vet jag inte.. - Ja, då spelar det väl ingen roll vilken väg du väljer. 
Det är egentligen svårt att tänka sig att leva många år UTAN funderingar eller tankar om syftet med livet.
Alltså är det en viktig fråga i KOSTA-cirkeln.
 
"Jag har kommit för att de ska ha liv och liv i överflöd."
Joh10:8

Förvaltare -  ägo- eller egodelar?Rubriken är funnen i Bengt Plejels rika undervisning. Attityden till pengar och ägodelar speglar mycket av våra egna värderingar och livsmål. Pengar hör till en av de tre krafterna som kan (inte måste) få en person att bryta mot sina starkaste moraliska värderingar. (De två andra är makt och sex.)
"Förnöjsamhet" hindrar ej affärer eller förvaltning. Att sätta sig in i ekonomi och förvaltarskap är en stor rikedom oavsett ägande. 

Lev inte för pengar, utan nöj er med vad ni har. Gud har själv sagt: Jag ska aldrig lämna dig eller överge dig."
Hebr 13:5

Relationer


Hemma, på jobbet, på resan,
på vägen tillsammans, vid begravning - så mycket handlar om relationer. Vilka kan fira jul tillsammans? Det finns mycket skrivet om detta. Frågan är vad man börjar?

"Sök inte konflikt eller tom ära. Var i stället ödmjuka och sätt andra högre än er själva. Se inte till ert eget bästa utan också till andras. Var så till sinnes som Kristus Jesus var."
Fil 2:3-5

SInnetSinnet närs av vår mentala kost. Regnbågen är ett tecken på en nystart med stora löften. Vad vi tar in i vårt psyke/hjärna/hjärta kommer att påverka oss. Livet ger oss stora möjligheter att välja. Med dagens teknik går det att välja destruktion eller uppbyggelse från många källor runt om i världen. "Varsågod och skölj!" säger tandläkaren.
 
"Och anpassa er inte efter den här världen, utan låt er förvandlas genom förnyelsen av ert sinne så att ni kan pröva vad som är Guds vilja."
Rom 12:2

Vila, stillhet och bön
 


(Ursprungsbild av Gunilla Larsson)

Uppmärksamheten på vilans betydelse har ökat. I den judiska/kristna tradionen liksom i olika religionsammanhang har vilan/stillheten/tillbakadrag-andet alltid haft en plats. Moder Theresas systrar lär ha blivit uppmanade till mer bön för att man nu hade så mycket som behövde göras...


"Han sade till dem:"Kom med till en öde plats där ni kan få vara ensamma och vila er lite." Det var så många som kom och gick att de inte ens fick tid att äta."
Markus 6:31

På stadig grund

Grunden för livet och/i tron är livsviktig. Men man måste ju börja där man är. Man blir aldrig MER, men rötterna blir starka och djupa och det är MYCKET. Kunskapen om kristet liv och tro är liten idag. I såväl samhälle som kyrka. Det finns inga genvägar - det kostar (=krävs viss ansträngning)
Välkommen att botanisera i HEL-heten.

"Han är som ett träd planterat vid vatten som sträcker sina rötter till bäcken. Det fruktar inte om hetta kommer, dess löv är alltid gröna. Det oroas inte under torra år, och det slutar aldrig att bära frukt.
Jeremia 17:8

Kropp, mat och hälsa

 Livet är en balansgång. TV-program med matlagning, personliga tränare, kroppskontroll - allt som en flod. Ändå är det viktigt. Dikena kring mat är frosseri eller farlig fixering. När det gäller kroppen är det är mycket nyttigt att vara           i trim. En felaktig fixering som blåser på döds- eller åldersnoja är dock knappast hälsobringande. Det handlar alltså om balans i det viktiga! (Så att vi inte blir överviktiga :)

"Eller vet ni inte att er kropp är ett tempel åt den helige Ande.."
1 Kor 6:19a
"Ty kroppsövning är i någon mån nyttig.."
1Tim 4:8
"Bekymra er inte för ert liv, vad ni ska äta, eller för er kropp, vad ni ska klä er med. Livet är mer än maten och kroppen är mer än kläderna."
Luk 12:23