vecka 33 John 19:16b - 42 Början till slutet men inte slutet


Vår kommentar ger en god sammanfattning av veckans avsnitt och vi återupptäcker det vi mötte i början av vandringen. Se Guds Lamm. Kommentaren påpekar också något viktigt: ”att det bokstavliga inte ska glömmas bort vid tolkningen av skriften.”
Ett exempel är möjligen när de sticker en lans i Jesu kropp på sidan och det kommer blod och vatten. Kommentaren visar på tolkningar, men jag har läst något intressant om detta. (Kanske kan någon snäll läkare bekräfta eller dementera..) Jag läste att efter att döden inträtt (förmodligen inte alltför länge efter) kommer det ur kroppen – om man sticker i den - blod och en vätska som ser ut som vatten. Det är alltså något som händer i kroppen som gör detta. Varför skulle denna iakttagelse då vara intressant? Jo, utan att förstå det visar John genom sin beskrivning att Jesus MÅSTE ha varit död, vilket i sin tur punkterar argumentet att han inte uppstod därför att han inte dog. Rätt spännande!
Johannes kan knappast ha varit medveten om "fenomenet".
 
I kommentaren finns det en fin sammanfattning av Jesu uppmaning ”Kvinna, se din son” och vidare ”Där är din mor.” Kommentaren skriver:” Blodsband har ersatts av trosband.” Det är dock inte tal om att blodsbanden är oviktiga. Tvärtom betraktas det som självklart att visa kärlek mot sina nära och göra gott mot dem. Men släkten har utökats. Det är en viktig del av tankarna om Guds rike och dess medborgare. Egentligen är all gemenskap som endast bygger på släktskap, åsikter, trosriktning osv. ganska ofullkomlig. I Johannes första brev 1:7 står det om den genuina gemenskapen: ”Men om vi vandrar i ljuset, liksom han är i ljuset, så har vi gemenskap med varandra, och Jesu, hans Sons, blod renar oss från all synd.”
 

Den genuina gemenskapen skapas alltså av människor som renats från synden dvs. ytterst i korset. Ofullkomliga med renade/förlåtna.
 
Fundera gärna på Nikodemus tre uppdykande hos John och vad som hände med rådsmedlemmen.

Kommentera gärna:

Senaste inläggen

Senaste kommentarer

Bloggarkiv

Länkar

-

Etikettmoln