vecka 31 John 18:1-27 ATT MÖTA ANGREPP


Det är inte svårt att förstå att angiveri och tips florerar när drevet går. Den ljuvliga Kidrondalen har en trädgård där man kan samlas. Den här gången är Judas förrädaren. Det vore ju enklare om det onda kommit från en fientlig grupp utan hjälp från den närmaste kretsen.
 
Jesu svar på frågan vem de söker blir tydligare i Folkbibeln. ”Han sade till dem: ”Jag ÄR”  ” Återigen kommer Jag Är-ordet (se boken sid 130). De är ett mäktigt ord och de känner av det och ryggar tillbaka. Jesus är beredd att fångas, men Simon Petrus tar till svärdet.
 
Hur gör man vid angrepp - martyrium eller uppror? Frågan var aktuell för judarna ca 200 år tidigare när grekiskt tänkande (hellenism) fick stort inflytande. En falsk överstepräst valdes genom mutor och templet skändades å det grövsta. Chassider (trogna judar) höll emot genom att hålla den judiska lagen trots att det förbjöds. Man utmanade inte övermakten och var beredda att dö. Men det kom även till en annan lagtolkning av en man som tog namnet Mackabaios. Mackabeerna tog till vapen för att försvara sig mot förföljarna och var fast beredda att återerövra och återställa templet igen. ”Man måste prioritera livet.” Mackabeernas inställning tolkades långt senare – ungefär vid Jesu tid. ”Ni skall följa mina lagar och bud så att ni lever av dem och inte dör av dem.” – De båda inställningarna kom att samverka. Templet rensades och upprättades med vapen. Den mänskliga insatsen uteslöt inte Guds ingripande, utan tvärtom förutsatte den. Hade inte detta skett hade judendomen kunnat vara utplånad.
 ( Varje år firar judarna Tempelinvigningsfesten (Chanukka) till minnet av det som skedde 165 fvt - då templet återinvigdes.)
Det kan vara nyttigt att fundera på jämförelsen med det som hände vid templets befrielse med händelsen i Kidrondalen. Kan vers 11 vara till hjälp?

Kommentera gärna:

Senaste inläggen

Senaste kommentarer

Bloggarkiv

Länkar

-

Etikettmoln