vecka 30 John 17:1-26 SAMMANFATTANDE BÖN


Veckans avsnitt sammanfattar mycket av vad vi hittills mött under vandringen. Det står i kommentaren att ”Förbönen är något av en modellbön för lärjungarna.” Det påpekas även att det finns likheter med Herrens bön dvs. Fader vår.
 
Vi kan ta en utgångspunkt där under vår läsning. Ta möjligheten att upptäcka mer av innehållet i ”Fader vår” genom Jesu översteprästerliga förbön.
 
Tidigare har jag påpekat vikten av att se ”Fader” som en bekräftelse och upptäckt av barnaskapet. De är de som lever i barnaskapet som är kallade att leva i världen utan att tillhöra den. Men hänvisning till himmelen får vi perspektivet: Livet levs och leds inför den Högste. Alla andra perspektiv blir grunda. Jesus förhärligar Fadern på jorden och vi får del av honom, ordet, Hjälparen osv.
 
Jesus har uppenbarat namnet för människorna (John 17:6). Namnet är viktigt. Guds namn talar om vem Gud är och vad Gud gör och står för. (Mer om det vid senare tillfälle.)
Vad finns det som påminner om ”Låt ditt rike komma” el ”Tillkomme ditt rike ?
 
Vad innebär ”Helga dem i din sanning”?
 
Varför be: ”Inled oss icke i frestelse? Eller ”Rädda oss från det onda”.
 
Den sista delen av Fader vår som är ett tillägg går också ihop med Jesu förbön:
(Märk perspektivet, glädjen och tron.) Ty riket är ditt och makten och härligheten i evighet.”
Låt det ske!

Kommentera gärna:

Senaste inläggen

Senaste kommentarer

Bloggarkiv

Länkar

-

Etikettmoln