vecka 28 John 15:1-16:4 FÖRENADE OCH FÖRFÖLJDA


Det här kapitlet är mäktigt, sammanfattande och klargörande på många sätt. Dessutom har det en fin bild som utgångspunkt. Det har sagts mig att i vinrankan sitter alla grenar fast i stammen. Mina naturkunskaper är mycket obetydliga, men är det så finns det ju en praktisk tolkning (för predikan): Varje gren har sin egen plats och ingen lever på någon annan gren. Kyrkan är tänkt som en organism (fårhjord/vinträd/kropp mm).
 
Jag har inte blivit begåvad med något bibliskt namn, men såg för länge sedan en möjlighet att göra alla mina namn bibliska. Kanske är det dags även om det kan besvära etiketterna på deklarationsblanketterna med begränsat utrymme. Förr fick man lägga till eller ändra ett namn utan avgift. Är det så nu skulle jag kunna av nåd (=gratis) lägga till namnet Emanuel, som betyder ”Gud (är) med oss”. Visst är det liktydigt med att vara förenad! Poängen blir då ytterligare att Gert Roland Emanuel Nordin då får initialerna GREN. Bibliskt! Vilken påminnelse varje gång det kommer myndighetspost!
 
Dagens avsnitt talar om grenarnas ansning – eller på kyrkiska ”helgelse”. Utveckling genom Faderns försorg genom Anden är nödvändig och positiv. Man bär mer frukt eller rättare sagt trädet bär frukt genom grenen. Matt. 5:1-16 kan läsas som jämförelse för hela vårt avsnitt. Nu tänkte jag mest på Matt 5:16: ”Låt på samma sätt ert ljus lysa för människorna, så att de ser era goda gärningar och prisar er Fader i himlen.”  En suverän vers! Det är inte du eller jag som prisas. De runt omkring förstår att här har någon annan verkat.
 
Föreningen med Fadern och förblivandet i hans kärlek gör ”att er glädje ska bli fullkomlig.”  Smaka på det!  Föreningen gör även att bönen påverkas. Bönesvaren kommer INTE som en belöning utan på grund av en större ”träffsäkerhet”. Man anar mer och mer hur Jesus skulle bett och ber.  Avslutningen blir mer naturlig: ”I Jesu namn.”  Då blir det inga böner om högsta vinsten på Postkodslotteriet.
 
Det sista avsnittet 15:18-16:4 bär i Folkbibeln rubriken ”Hatade av världen”.
Hat mot kristna kan bero på mycket. Bl.a. egna dumheter och brist på helgelse.
Det finns dock ett hat – i alla tider – som kommer när allt fungerar och kyrkan bär god frukt. Med tröst av vers 26 kan man göra läsningen av kap 16:1-4 med den kusliga bakgrunden av kyrkan nedbrytande i Mellanöstern. ”och det kommer en tid när den som dödar er ska tro att han tjänar Gud”. Vi rör oss i verkligheten.

Kommentera gärna:

Senaste inläggen

Senaste kommentarer

Bloggarkiv

Länkar

-

Etikettmoln