Vandring "Följa  John"
Vi drar tillbaka klockan många varv (ca 2000 år) och flyger till landet där Johannes samlades kring en märklig man. Vi följer (utan skoskav) på vandringen. Ser, hör, känner, luktar, funderar och reflekterar.

Pågår. Mer i fortsättningen?
Klicka på Fortsätt!
 

Att göra skillnad

Förändringar sker när man börjar med något eller slutar med något. Ny lärdom och nya möten. Nytt perspektiv kan ge näring till något annorlunda. Ett nytt liv att leva! Se vidare Kosta-cirkeln.Minibutik
I butiken kan du hitta sådant som stöder livet - både det yttre och det inre. Fast inte än! Öppnar senare.

Minns du...
den gången/sången?
Samvaro och sång tillsammans - kan hjälpa oss att se i backspegeln med inriktning på att ta sikte framåt! Klassiskt 50-60-tal, visor, country mm.
Mums för seniorer och andra ungdomar.